Vores arbejde med FN's Verdensmål

I European House of Beds har vi gjort FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling til en integreret del af vores forretning. Det forpligter!

Sådan gør vi

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling består af 17 hovedpunkter, der er inddelt i en lang række underpunkter og mål. Vi har udvalgt 7 mål/delmål, vi i vores dagligdag og arbejde kan påvirke mest. Disse er listet herunder, hvor SDG (Sustainable Development Goal) er FN's officielle formulering.

Vores arbejde beretter vi detaljeret om i vores årlige bæredygtighedsrapport, som du kan læse her

Group_166

SDG #3
Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Vores bidrag til målet:
Gennem innovative produkter og bæredygtig fremstilling via certificeringer arbejder vi for at så mange som muligt får adgang til senge og madrasser, der giver bedst mulige betingelser for god søvn og velvære.

Goal5.5.2

SDG #5.5.2
Andel af kvinder i ledelse. 

Vores bidrag til målet:
Vi arbejder for en lige kønsfordeling i vores lederteam og bestyrelse og arbejder endvidere for at skabe størst mulig kønsdiversitet på tværs af organisationen.

Goal7.2

SDG (delmål) #7.2
Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt.

Vores bidrag til målet:
Vi holder vores energiforbrug på et minimum ved at omlægge til og anvende energiformer med lavest mulig CO2 aftryk i vores produktion og i vores brug af firmabiler.

Goal8.6

SDG (delmål) #8.6
Andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse skal væsentligt reduceres.

Vores bidrag til målet:
Vi gør plads til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, der fortjener en chance til at blive hjulpet i gang.

Goal8.8

SDG (delmål) #8.8
Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes, herunder for migrantarbejdere, især kvindelige migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold.

Vores bidrag til målet:
Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource. Vi fremmer et godt og sikkert arbejdsmiljø ved et vedvarende fokus på arbejdsulykker og årsager til sygedage.

Group_166_3_

SDG #12
Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Vores bidrag til målet:
Vi vil sætte standarden for bæredygtige produkter i vores branche, og vi arbeder for at implementere et cradle-to-cradle mindset. Vi producerer bæredygtigt ved at anvende miljøvenlige (certificerede) råvarer i vores produktion. Vi genbruger så meget som muligt fra vores produktion og minimerer vores affald.

Goal17.16

SDG (delmål) #17.16
Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal styrkes, suppleret af partnerskaber med mange forskellige interessenter, der mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer, for at støtte alle lande i at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling, især udviklingslandene.

Vores bidrag til målet:
Vi vil initiere samarbejder og partnerskaber med leverandører for sammen at fremme den grønne omstilling og udvikling i vores branche.