Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for dette site

1. EJEROPLYSNINGER

1. EJEROPLYSNINGER

European House of Beds Danmark A/S
Marsallé 25
8700 Horsens
Telefon: +45 89 93 43 21
E-mail: info@europeanhouseofbeds.com
CVR: 31478200

 

(I det følgende ”EHOB”)

 

Privatlivspolitikken er gældende for brug af vores hjemmeside www.europeanhouseofbeds.com og tilknyttede hjemmesider tilhørende EHOB.

2. ANSVAR

2. ANSVAR

Beskyttelse af dine personoplysninger har vores højeste prioritet. Når du benytter dette website, behandler vi dine personoplysninger og har derfor formuleret denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. EHOB er den dataansvarlige for personoplysninger, der indsamles via hjemmesider og tjenester tilhørende EHOB medmindre andet er oplyst.

Det er vigtigt for os, at dine personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi har procedurer for indsamling, opbevaring, sletning, opdatering og videregivelse af personoplysninger for at hindre uautoriseret adgang til dine personoplysninger og for at opfylde gældende lovgivning. Vi sikrer fair og transparent databehandling. Når vi beder dig om at stille dine personoplysninger til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine personoplysninger eller ved at læse nærværende privatlivspolitik.

Nedenstående retningslinjer beskriver, hvilke typer af personoplysninger, vi indsamler, hvordan vi behandler disse data, og hvem du kan kontakte, såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til denne privatlivspolitik.

3. INDSAMLEDE DATA & COOKIES

3. INDSAMLEDE DATA & COOKIES

Almindelige personoplysninger (f.eks. navn og/eller brugernavn, adresse, e-mail, fødselsdato, mv.). Data om interesser og vaner i forbindelse med jobansøgninger (arbejde/fritid). Din besøgshistorik på websitet. Vi indsamler endvidere ikke-personlige oplysninger, når du besøger vores hjemmesider. Dette gør vi via cookies, som er en lille tekstfil, der lagres på din computer eller andre enheder for at kunne genkende den. Læs mere i vores cookie politik for at se, hvordan vi anvender cookies.

Disse oplysninger bruges udelukkende til statistiske formål. I forbindelse med hvert besøg på EHOBs hjemmesider registreres din computers anvendte IP-adresse og browserindstillinger. Din IP-adresse er adressen på den computer du anvender til at besøge EHOBs hjemmesider. Browserindstillinger er for eksempel den browser type du anvender, browsersprog, tidszone mv. IP-adressen og browserindstillinger registreres for at sikre, at EHOB altid kan finde tilbage til den anvendte computer, såfremt der måtte ske misbrug eller ulovligheder i forbindelse med besøget på eller anvendelsen af EHOBs hjemmesider.

4. FORMÅL

4. FORMÅL

Vi indsamler og opbevarer dine personoplysninger til bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

Dine personoplysninger indsamles og anvendes til:

  1. Kontakt vedrørende salg og service.
  2. At opfylde vores eventuelle kontraktforpligtelser over for dig og for at levere de produkter og serviceydelser, som du efterspørger fra os
  3. Til at gennemføre undersøgelser vedrørende forbedring af vores service over for dig
  4. Tilpasning af vores kommunikation til dig
  5. Til at forberede vores service
  6. Til at tilpasse og optimere vores markedsføringsaktiviteter, så du kun får information, der svarer til dine interesseområder
  7. Optimering af hjemmesiden.
  8. Administration af din relation til os
  9. Opfyldelse af lovkrav

5. SÆRLIGT FOR NYHEDSBREVE

5. SÆRLIGT FOR NYHEDSBREVE

Vi sender kun nyhedsbreve til modtagere, som aktivt har valgt at tilmelde sig. Vi gemmer dine oplysninger i en database på en beskyttet server. Vi vil aldrig videregive eller sælge din email-adresse/persondata til andre virksomheder. Du kan altid nemt afmelde dig nyhedsbrevet via et link nederst i mailen eller ved at kontakte os via nedenstående oplysninger.

6. BEHANDLINGSREGLER

6. BEHANDLINGSREGLER

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type personoplysninger om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi bruger. Vi opsamler og bruger f.eks. ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål. 

Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine personoplysninger løbende, og i den anledning beder vi dig om altid at oplyse os om relevante ændringer i dine personoplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne nedenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger. Dine personoplysninger vil altid blive behandlet i overensstemmelse med god databehandlingsskik og i henhold til gældende lovgivning herom.

7. SAMTYKKE

7. SAMTYKKE

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem eller de er indhentet som et led i almindelig samhandel. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger uden dit samtykke. Hvis vi videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine personoplysninger vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.

8. RETTIGHEDER

8. RETTIGHEDER

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger og få indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne nederst til at sende din henvendelse.

9. DATABEHANDLER

9. DATABEHANDLER

EHOB anvender eksterne virksomheder til at foretage dele af den tekniske drift af EHOB. Disse virksomheder fungerer som databehandler i forhold til de personoplysninger, som EHOB er dataansvarlig for.

Databehandling foretages indenfor den Europæiske Union.

10. HENVENDELSER

10. HENVENDELSER

Har du spørgsmål til nærværende privatlivspolitik, vores behandling af personoplysninger, berigtigelse eller dit forhold til os i øvrigt, er du velkommen til at rette henvendelse til os på følgende adresse:

 

European House of Beds Danmark A/S
Marsallé 25
8700 Horsens
Telefon: 89 93 43 21
Mail: info@europeanhouseofbeds.com
CVR: 31478200

11. DATATILSYNET

11. DATATILSYNET

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over EHOBs indsamling og behandling af dine personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
Mail: dt@datatilsynet.dk
Website: www.datatilsynet.dk